Avion
Home
Home
English

Produkty
Produkty
Databáze letišť
PROFI verze
Mobilní APKA
Letová
dokumentace

Letecké fotografie
Letecké
fotografie

Plochy SLZ
Plochy SLZ

Obchod
Obchod
e shop
Prodejci
Velkoobchod Katalog

Firma
Firma
Kontakt
Grafika
Tiskové
zprávy

Lidské zdroje
Aktivity

Databáze letišť

Aktuální data z Databáze letišť pro GPS a počítačové programy
Current data from Aerodrome Database for GPS and PC


Databaze letist pro GPS

Pro všechny uživatele Databáze letišť jsem připravil datový soubor obsahující letecké informace o České a Slovenské republice zveřejněné v aktuálním vydání Databáze letišť. Soubor je zde ke stažení zcela zdarma. Obsahuje základní informace o letištích a dále spodní vzdušný prostor (od GND do FL95 pro Čechy a od GND do FL90 pro Slovensko) - tak jak je zaznamenán v Mapě spodního vzdušného prostoru 1:1 000 000, která je součástí každé Databáze letišť. Soubor je ve formátu GPX (GPS Exchange Format) se kterým umí pracovat většina počítačových programů pracujících s GPS přístroji a také například mapové portály jako mapy.cz (GPX soubor stačí přetáhnout na otevřené okno s mapou) nebo Google Earth.

Formát souboru je však odladěný hlavně pro program MapSource od společnosti Garmin, aby bylo možné obsažená data jednoduše nahrát do jakékoliv GPS. Informace o letištích, UL plochách, heliportech, vstupní/výstupní body řízených letišť, význačné traťové body a radionavigační zařízení jsou v souboru uvedeny jako WPT (waypoint - traťový bod) a můžete je přímo nahrát do jakékoliv GPS. Informace o vzdušném prostoru jsou uvedeny jako tracklogy (prošlé trasy) a do vaší GPS je můžete nahrát jako prošlou trasu a tak zobrazit přímo na displeji přístroje. Do letecké GPS (vybavené databází leteckých bodů) je tak možné přidat například UL plochy, které v letecké databázi chybí. Do neletecké GPS (která neobsahuje žádné letecké informace) můžete ze souboru nahrát všechny informace - tím i z obyčejné turistické GPS uděláte perfektního pomocníka na palubě pro běžné VFR létání. Informace v souboru vám pomohou nejen přímo za letu, nahrané ve vaší GPS, ale také při plánování letů ve vašem počítači.

Přeji vám mnoho krásných leteckých zážitků s Databází letišť na palubě a doufám, že jak Databáze letišť tak data pro GPS přístroje vám budou dobrými pomocníky.
Patrik Sainer, vydavatel vaší Databáze letišť.

Prosím neumístňujte zde uvedené soubory dat na jiné internetové stránky. Zde zveřejněné soubory jsou aktualizovány se stejnou periodicitou jako Databáze letišť. Pokud soubory stáhnete a umístíte jinam, čtenáři takových stránek se nedozvědí o jejich aktualizaci. Pokud chcete na vaše stránky zobrazit informaci o zveřejněných souborech, použijte prosím následující odkaz přímo na tuto stránku: http://www.aerobaze.cz/gps/

Informace obsažené ve zde umístěných souborech jsou určeny výhradně pro nekomerční využití. Pokud máte zájem využívat informace z Databáze letišť ve vašich produktech (ať již tištěných průvodcích, mapách nebo elektronických systémech, aplikacích či software) obraťte se přímo na Patrika Sainera (tel. (+420) 602 420 260).

The information contained in the files placed here are exclusively for non-commercial use. If you are interested in using information from the Aerodrome Database in your products (whether printed guidebooks, maps or electronic systems, applications, or software) please contact directly Patrick Sainer (phone (+420) 602 420 260).


Informace obsažené v souborech májí pouze doplňující charakter a nezbavují pilota povinnosti řídit se platnými předpisy a informacemi (AIP). Informace obsažené v souborech nepodléhají změnové službě, jsou neověřené a mohou být neplatné či neaktuální!

This data files has ancillary character and does not substitute pilots’ duty to follow the valid official informations published in the Aeronautical information publication (AIP). Amendment service is not provided, some information may be outdated. Some of the published information are not validated and thus may be invalid, wrong or outdated.


Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 14 JUL 2022 (14. července 2022)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_14jul22.zip GPX 165 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_14jul22.kmz KMZ 138 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 19 MAY 2022 (19. května 2022)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_19may22.zip GPX 164 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_19may22.kmz KMZ 137 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 24 MAR 2022 (24. března 2022)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_24mar22.zip GPX 161 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_24mar22.kmz KMZ 135 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 30 DEC 2021 (30. prosince 2021)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_30dec21.zip GPX 159 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_30dec21.kmz KMZ 133 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 04 NOV 2021 (4. listopadu 2021)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_04nov21.zip GPX 160 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_04nov21.kmz KMZ 134 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 09 SEP 2021 (9. září 2021)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_09sep21.zip GPX 156 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_09sep21.kmz KMZ 130 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 17 JUN 2021 (17. červen 2021)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_17jun21.zip GPX 155 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_17jun21.kmz KMZ 128 kB Google Earth

Česká republika (GND-FL95) a Slovenská republika (GND-FL195)
WEF: 25 MAR 2021 (25. březen 2021)
Soubor (file) formát kB určení (use)
DatabazeLetistGPS_25mar21.zip GPX 159 kB GPS / PC
KOMPLETNÍ SADA PRO GPS. Soubor obsahuje všechny bodové objekty a linie vzdušného prostoru. Liniové objekty (vzdušný prostor a ATZ zóny) jsou pojmenovány ACTIVE LOG XXX - což vám umožňuje nahrát všechny linie do vaší GPS jako jeden jediný tracklog (prošlou trasu). Nevýhodou je, že není možno jednotlivé prostory barevně odlišit (aktivní prošlá trasa může mít ve většině GPS jen jednu barvu), ale pro potřeby létání - tak abyste za letu věděli jestli jste na hranici prostoru nebo již v něm - jsou linie plně dostačující. Nezapomeňte si ve vaší GPS vypnout zaznamenánání prošlé trasy - jinak se vám "stopa" vašeho letu bude plést s liniemi vzdušného prostoru.
COMPLETE SET FOR GPS. The file contains all point objects and airspace outlines. Linear objects (airspace and ATZ) are named ACTIVE LOG XXX - which allows you to upload all outlines into your GPS as a single track. Remember to turn off automatic track-log at your GPS - otherwise your track-log will confuse the airspace outlines.
DatabazeLetistGPS_25mar21.kmz KMZ 132 kB Google Earth


Databáze letišť


web design: (c) 1998-2023, Avion®, Patrik Sainer